Навчально-виховний комплекс школа-садок "Арніка"


Сторінка музичного керівника

Сторінку веде музкерівник НВК "Арніка" 

ІВАНІВ БОГДАНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

«Тільки музика має силу формувати характер ... За допомогою музики можна навчити себе розвивати правильні почуття.» Аристотель

 

Основні завдання музичного виховання дітей дошкільного віку:

♪  виховувати любов та інтерес до музики;

♪ збагачувати досвід дітей різними музичними творами і засобами виразності;

♪ залучати дітей до різних видів музичної діяльності;

♪ розвивати загальну музикальність дітей (сенсорні здібності, почуття ритму), формувати співоцький голос.

         

        Дошкільні роки — це час найбільшого нагромадження музичних вражень, інтенсивного розвитку музичного сприйняття. Дитина ознайомлюється зі світом музики, охоче долучається до музичної діяльності, їй цікаві заняття, пов'язані з музикою, коли вони добре організовані (співи, танці, ігри).

Успіх музичного виховання, здійснюваного в дошкільному закладі, чимало залежить від того, як організоване виховання в родині. Саме в сім'ї, у її традиціях криються джерела музичного обдарування дитини — вони ще не прокинулись, але чекають відчутного і своєчасного дотику до них. Важлива ціннісно-орієнтаційна єдність сім'ї, що інтерпретується як наявність стійких родинних традицій, цілісність світосприйняття, образу та стилю життя, наявність значущої спільної діяльності, соціально-культурний рівень її розвитку (спрямованість культурних інтересів батьків, структура та спільність дозвілля, рівень розвитку духовного світу дорослих, прагнення культурного вдосконалення та саморозвитку, участь батьків та інших членів родини в культурному вихованні дітей, їхня гурткова діяльність). Саме в сім'ї завершується процес закріплення набутого дитиною в дошкільному закладі. Це означає, що за формування дитячого художнього смаку, музичних навичок, як і за формування особистості дитини, відповідальні вихователь, музичний керівник та особливо батьки.